Интегриране на гласови съобщения

Предлагаме на своите клиенти решение относно интегрирането на гласови съобщения:

  • интегриране VoIP софтуер с бизнес приложения, за да се систематизират Вашите бизнес процеси
  • обновяване на Вашата телефонна система с цел поддръжката на различни комуникационни средства

 

Интегриране на портали

 

Притежавайки гласов портал, интегриран с бизнес софтуера, който използвате, Вие имате възможност да предоставите на своите клиенти или служители гласов интерфейс за информацията, която ги касае. Ето и няколко примера:

  • клиентите Ви могат да получат гласово съобщение с информация, извлечена от CRM системата
  • чрез обаждане, Ваш служител може да получи информация относно периодите на актуализация на базата от данни
  • Вашите потенциални клиенти могат да научат за най-близкия клон / магазин / населено място

 

Свързване с други средства за комуникация

 

  • Можете да разширите средствата за комуникация, като обедините системата, която ползвате с друг софтуер, като:
  • VoIP мрежи
  • Уеб-конферентни решения
  • Мобилни мрежи

 

IP конферентна система

 

Можете да свържете своята IP система с директории, които съдържат актуална информация относно Вашите служители и техните графици.

 

Интеграция на гласова поща

 

Можете да обедините Вашата гласова поща със съществуващата система за комуникация – PBX или факс. Друго предизвикателство, пред което можете да се натъкнете е да обедините входящата си поща със специфични канали за комуникация, с цел да получавате SMS-или пейджър съобщения.

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39