Поддръжка от разстояние

Поддръжка на техниката

Нашият екип се състои от талантливи професионалисти, които могат да помогнат на всички клиенти при отстраняването на всякакви IT проблеми. Непрекъснатото им обучение и усъвършенстване, им позволява да реагират незабавно на всеки проблем и да го отстранят. Предлагаме на своите кленти експертна намеса и поддръжка на всякакъв софтуер и всеки вид  техника. Също така поддържаме клиентските скриптове  и можем от разстояние да отстраним всички проблеми.

Заявяване на услугата

При възникнала необходимост, клиентите се свързват с някой от нашите служители. Взависимост от техния проблем, той ги насочва към възможно най-добрия и удачен начин за действие.

Някой от агентите ни веднага се заема с постъпилата заявка, прехвърля я към най-подходящия специалист, след което клиентът незабавно получава потвърждение за регистрирана заявка.

Възможни начини за контакт с нас

Клиентите ни могат да получат помощ по много начини. Могат да се свържат с нас по телефона, чрез он-лайн чат, и-мейл или през самия уеб портал.

Модул за самообслужване

Специално за всички наши клиенти сме разработили специфичен модул за самообслужване, с чиято помощ те сами могат да разрешат възникналия проблем по възможно най-бързия начин.  Потребителите могат да си отговорят  поне на част от своите въпроси, без да е необходимо да търсят помощ от наш специалист.

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39