Управление на сървъри

Клиентите имат възможност да аутсорснат поддръжката на сървърите, да осигурят на своя бизнес  най-новите технологии и да намалят крайните си цени. Стандартизираните процеси, които можем да Ви предложим за това, позволяват на сървърите да работят безпроблемно.

Усъвършенстване на работните станции:

  • Подобрява бизнес процесите
  • Позволява устойчиво  развитие на Вашия бизнес

Вие получавате основна конфигурация с възможност да оптимизирате услугите, за да покриете изцяло нуждите на своя бизнес. Също така Ви предлагаме гъвкавост по отношение на промяната на конфигурацията и сме изцяло отговорни за нея.

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39