Генериране на лийдове

Как точно работи генерирането на лийдове?

Има агенции, които са се специализирали в предоставянето на класифицирани информационни  лийдове за компании, срещу заплащането на определен хонорар. Самият процес на генерирането на лийдове всъщност е много прост. Компанията разработва свой уеб сайт или си сътрудничи с други уеб сайтове, в които промотират и/или рекламират своите продукти или услуги. Потребителят достига до тези директории или информационни сайтове и има възможността да попълни он-лайн форма за заявка. Информацията се проверява и се изпраща към съответните доставчици по електронна поща с всички детайли относно координатите и условията, касаещи  покупката.

В кои сектори  намира приложение?

Генерирането на лийдове е приложимо за различни бизнес сектора, но най-често наши клиенти, които изпозлват този маркетингов похват, включват застрахователни брокери, образователни центрове, офис доставчици и магазини за мебели. Тенденцията показва, че генерирането на лийдове ще придобие още по-голяма популярност, специално в сектора на услугите.

Защо да го използваме?

Това приложение е печелившо както за купувача, така и за доставчика. То дава възможност на купувача да събере информация от няколко различни източника – фирми, предлагащи дадени продукт или услуга, както и на доставчика да работи с дадените продукти или услуги към компанията, дала му това право. По този начин, се събира информация много по-бързо и лесно, отколкото ако се използват други методи, тъй като информацията е предварително класифицирана и обработена.

Генерирането на лийдове придобива все по-голяма популярност, защото позволява да:

  • Се определят цените, на базата на информацията от лийдовете

  • Се избере продукта или услугата, която ще бъде предлагана

  • Се подбере най-добрата локация,към която бизнесът има интерес

  • Се осъществява  контрол на информацията, която дадена компания иска да получи (разбира се, това зависи и от бюджета)

  • Се плаща само и единствено за получената информация

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39