PCI правила

Когато Вашите клиенти извършват плащания със своите карти он-лайн, те искат да получат максимална защита на данните си. Поради тази причина компаниите си създават определени правила, които трябва да бъдат стриктно спазвани. През Юни 2001 година VISA USA създаде CISP(Cardholder Information Security Program) програмата, която защитава данните на картопритежателите. През 2004 година CISP изискванията се възприеха за официални правила за плащане в он-лайн индустрията. Нашата компания разработва технологии, които напълно съответстват на тези изисквания.

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39