Интеграция на платежни системи

Процесът по осъществяване на он-лайн плащане на клиентите може да се окаже много рисков. Работим с едни от най-добрите портали. В повечето случаи осигуряваме клиентски достъп, който да се свързва директно с платеца. Предпочитаме да получаваме информация директно от банките, с цел да избегнем възможните злоупотреби.

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39