Афилиейт мениджмънт

За успешният афилиейт мениджмънт от разстояние е необходима отлична мрежа и софтуер. Цялостният успех се гради върху комбинацията на две неща. Първо – способността на мениджъра да назначи, комуникира и мотивира своите партньори, с цел да ръководят процесите успешно. И второ – ефективното разпределение на ресурсите за креативно и иновативно развитие. Всичко това изисква една обща интегрирана система.

Ние имаме доказан успех в поддръжката, изработването и дизайна, както и в управлението на маркетинга. Имаме възможността да предложим на своите клиенти икономически ефективен маркетингов канал. Нашата система позволява клиентите сами да избират желаната услуга и да се съобразят изцяло със своите нужди.

 

Обхват на услугата

 • Подготовка
 • Стартиране
 • Същинско управление
 • Иновативност
 • Анализиране

 

Подготовка

 

Преди стартирането на проекта, сайтът Ви се представя на група специалисти, които го оценяват, проверяват и дават своето мнение относно успешното му възприемане от потребителите, какво трябва да бъде променено и при желание от страна на клиента, какви средства да бъдат използвани при поддръжката му.

Ние предлагаме следните услуги:

 • Проучване на конкуренцията
 • Преглед на мрежата
 • Анализ на ключови клиенти
 • Първоначален подбор и поставяне на изисквания

 

Стартиране

 • Комуникационна стратегия
 • Разработване на дизайн и съдържание
 • Разработване на форум

При желание сайтът може да съдържа, без да се ограничава само до някои от следните области:

 • Заглавна страница
 • Секция “новини”
 • Линкове към форуми
 • Секция за контакти
 • Линкове с препоръчителни продукти
 • FAQs
 • Списък с най-продавани продукти
 • Секция със спонсори
 • Напомняния за актуализации
 • Съдържание/ръководство за използване
 • Линкове, съдържащи релевантна информация

Искате да научите повече? Пишете ни на sales@aboutsupport.com или се обадете на
телефон: 02/ 903 59 39